Население

Со последниот попис и по донесувањето на новиот закон за територијална организација во Општина Кисела Вода има:

• Вкупно население од 58 216 жители

• Природниот прираст на населението е 4,2 промили

• Средната густина на населеност е 99 жители/км, најгусто е населен западниот дел со повеќе од 150 жители/км,

а најретко централната индустриска зона со помалку од 10 жители/км².

• Старосна структура на населението:

     - Младо население до 19 години - 28,6%

     - Зрело население од 20 до 59 година - 31,3%

     - Старо население над 60 години - 10,1%

• Структура по активност:

     - Издржувано население 38,4%

     - Активно население 47,5%

     - Лица со лични приходи 14,1%

• Национална структура: 

     - Македонци 50702 (91,2%)

     - Срби 1401 (2,62%)

     - Роми 716 (1,34%)

     - Власи 631 (1,18%)

     - Турци 459 (0,86%)

     - Бошњаци 425 (0,80%)

     - Албанци 256 (0,47%)

     - Останати 819 (1,53%)

 

Структура на население

Возрасни групи Машки пол Женски пол

7 - 14 год. 3755 3400

14 - 18 год. 1954 1932

18 - 25 год. 1969 2039

25 - 40 год. 6220 6446

40 - 65 год. 9433 9876

над 65 год.  3259 4109

Етнички групи % Население

Македонци 91,2 50.702

Албанци 0,47 256

Бошњаци 0,80    425

Роми 1,34 716

Срби 2,62 1.401

Турци 0,86 459

Власи 1,18 631

Останати 1,53 819

 

Образовна структура Број

Без образование 714

Некомплетно основно образование 3.122

Основно образование 9.425

Средно образование 27.049

Виша школа 1.755

Високо образование (факултет) 4.924

Магистратура 118

Докторат 113

 

Економски активни Машки пол Женски пол

Вработени 10.344 8.238

Невработени 3.308 3.178

Економски неактивни 9.101 12.935

 

 

 

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости

O_KiselaVoda Продолжува чистењето на Општина Кисела Вода https://t.co/cBz4c4X2NR
O_KiselaVoda Денес една улица во Кисела Вода без струја https://t.co/kIk0Mgss3Z
O_KiselaVoda Неколку улици во Кисела Вода без струја https://t.co/WsCHh4Pfa8

Joomla! Debug конзола

Сесија

Информација за профил

Искористеност на меморија

Барања до базата