Месни / урбани заедници

Управувањето со територијата на Општина Кисела Вода е организирано преку  15 месни заедници од кои 10 се урбани а 5 се рурални заедници. Ваквиот начин на организирање на локално ниво во Општината овозможува демократско и поефикасно исполнување на граѓанските интереси. 
Во согласност со Статутот на Општината највисок орган на  месните заедници е Советот избран од граѓаните. Тој е составен од 7 до 11 членови со мандат во времетраење од 4 години. За претседател се избира член од редовите на Советот на месната заедница. 
Преку Советот граѓаните можат да даваат иницијативи и предлози кои се од јавен или локален интерес, до надлежните органи во општината. 
Според Статутот граѓаните преку месната самоуправа се грижат за:
- решавање на прашања од комунална инфраструктура за соодветното   подрачје;
- изградба и одржување на објекти од јавен интерес (водоводи, улици, културни домови, спортски објекти и др.);
- заштита на животната средина и природата;
- уредување и одржување на гробиштата во селските населби;
- покренување иницијатива за уредување на просторот;
- организирање културни, спортски, забавни и други манифестации и
- други работи од непосредно секојдневно значење за животот и рабо-
тата на граѓаните.

 

У.З. "Расадник"

Адреса: Христо Татарчев 47 з  локал.2

Претседател: Драган Ласков  

Референт: Наташа Настеска тел. 070/294-434


 

У.З. "11 Октомври-бараки"

Адреса: Ул. Петар Драпшин б.б.

Претседател: Ѓорги Георгиев  тел.  070/293-394

Референт: Елизабета Тасевска тел. 071/391-176


 

 
 

У.З. "11 Октомври-ЗГРАДИ"

Адреса: Ѓорѓи Сугаре 14

Претседател: Стоиле Костадиновски  тел.    070/294-584

Референт: Роза Филиповска тел.  071/391-244


 

 

У.З. "Црниче"

Адреса: Наум Охридски б.б.

Претседател: 

Референт: Стојка Тасевска тел.           071/391-167


 

 

У.З. "Пржино"

Адреса: Милан Михајловиќ б.б.

Претседател: Благоја Велевски тел. 070/294-628

Референт: Сузана Крстевска тел.071/391-164


 

 
 

У.З. "Бирарија"

Адреса: Иван Козаров 7

Претседател: Александар Велески тел. 070/295-521

Референт:Слободан Маневски  тел.  072/314-953


 

 
 

У.З. "Цветан Димов"

Адреса: Иван Козаров 7 

Претседател- Гоце Митев  тел. 070/293-974

Референт- Ванчо Трајковски 072/313-319


 

 
 

У.З. "Кисела Вода"

Адреса: Сава Ковачевиќ б.б.

Претседател: Раде Огненовски  тел. 070/295-447

Референт: Марија Захова тел.  071/391-177


 

 

У.З. "Усје"

Ул 5 бб

Претседател: Трпе Стевковски тел. 070/294-724

Референт: Гоце Димитриевски тел.  071/391-204


 

 

У.З. "Пинтија"
Адреса: Јабланица б.б.
Претседател: Ацо Јорданов тел. 070/295-285
Референт: Славица Илиевска тел.  071/391-214


 

 
 
 

М.З. "Село Драчево"

Адреса: Иван ХаџиНиколов б.б.

Претседател: Зоран Пецевски тел. 070/294-384
Референт: Александра Силјановска тел.  071/391-237


 

 

М.З. "Припор"

Претседател:Стојан Здравевски тел.  070/295-542

Референт-Лила Здравеска тел. 071/262-883


 

 

М.З. "Подстаница"

Претседател:Стојановски Ристо  тел.070/294-672
Референт: Игорче Арсовски тел.  071/391-250


 

 

М.З. "Стаклара Каменик"

Претседател: Игор Митревски тел.  072/245-136


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости

O_KiselaVoda Во ООУ Невена Георгиева Дуња успешно се реализира проектот за меѓуетничка интеграција во образованието https://t.co/2yOp2uXbly
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода легализираше 5387 дивоизградени објекти https://t.co/7ppEPMcbNY
O_KiselaVoda Честит Велигден! https://t.co/FgGzmu5mFQ