Месни / урбани заедници

Управувањето со територијата на Општина Кисела Вода е организирано преку  15 месни заедници од кои 10 се урбани а 5 се рурални заедници. Ваквиот начин на организирање на локално ниво во Општината овозможува демократско и поефикасно исполнување на граѓанските интереси. 
Во согласност со Статутот на Општината највисок орган на  месните заедници е Советот избран од граѓаните. Тој е составен од 7 до 11 членови со мандат во времетраење од 4 години. За претседател се избира член од редовите на Советот на месната заедница. 
Преку Советот граѓаните можат да даваат иницијативи и предлози кои се од јавен или локален интерес, до надлежните органи во општината. 
Според Статутот граѓаните преку месната самоуправа се грижат за:
- решавање на прашања од комунална инфраструктура за соодветното   подрачје;
- изградба и одржување на објекти од јавен интерес (водоводи, улици, културни домови, спортски објекти и др.);
- заштита на животната средина и природата;
- уредување и одржување на гробиштата во селските населби;
- покренување иницијатива за уредување на просторот;
- организирање културни, спортски, забавни и други манифестации и
- други работи од непосредно секојдневно значење за животот и рабо-
тата на граѓаните.

 

У.З. "Расадник"

Адреса: Христо Татарчев 47 з  локал.2

Претседател: Оливер Алексовски 

Референт: Игорче Арсовски тел: 071 391 250


 

У.З. "11 Октомври-бараки"

Адреса: Ул. Петар Драпшин б.б.

Претседател: Ѓорги Неделковски

Референт: Роза Филиповска тел.  071/391-244


 

 
 

У.З. "11 Октомври-ЗГРАДИ"

Адреса: Ѓорѓи Сугаре 14

Претседател: Сашо Ристовски  

Референт: Елизабета Тасевска тел. 071/391-176


 

 

У.З. "Црниче"

Адреса: Наум Охридски б.б.

Претседател: Кирил Поп Димитров

Референт: Сузана Наумовска Крстевска   тел.        071/391-164


 

 

У.З. "Пржино"

Адреса: Милан Михајловиќ б.б.

Претседател: Светлана Ангелкова

Референт: Сузана Крстевска тел.071/391-164


 

 
 

У.З. "Бирарија"

Адреса: ул.Томе Арсовски бр.49

Претседател: Трајко Трајковски 

Референт: Ванчо Трајковски 072/313-319


 

 
 

У.З. "Цветан Димов"

Адреса: ул.Томе Арсовски бр.49

Претседател- Стојче Јовановски  

Референт-  Слободан Маневски  тел.  072/314-953


 

 
 

У.З. "Кисела Вода"

Адреса: Сава Ковачевиќ б.б.

Претседател: Сашо Матевски

Референт: Марија Захова тел.  071/391-177


 

 

У.З. "Усје"

Ул 5 бб

Претседател: Марјан Андревски

Референт: Гоце Димитриевски тел.  071/391-204


 

 

У.З. "Пинтија"
Адреса: Јабланица б.б.
Претседател: Перица Костовски
Референт: Верица Стојаноска тел: 071 804 474


 

 
 
 

М.З. "Село Драчево"

Адреса: Иван ХаџиНиколов б.б.

Претседател: Перо Стојчевски
Референт: Наташа Анастасовска тел.  071/391-230


 

 У.З "Бобан Трпков" н.Драчево

Адреса: Иван ХаџиНиколов б.б

Претседател: Вукашин Трајковски  

Референт:  тел.071/391-230


 

М.З. "Припор"

Претседател: Ѓорѓија Ацковски 

Референт-Лила Здравеска тел. 071/262-883


 

 

М.З. "Подстаница"

Претседател: Кире Арсовски 

Референт: Александра Силјановска тел: 071 391 237


 

 

М.З. "Стаклара Каменик"

Претседател: Мичо Петковски 

тел : 071 804 474

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости

O_KiselaVoda Општина Кисела Вода организира информативен настан за отпадот во кругот на АД Охис https://t.co/ovuafSUQB0
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода ќе биде домаќин на Меѓународен младински ракометен турнир КЛ7 2020 https://t.co/oj5nCdmiN2
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода ќе биде домаќин на Меѓународен младински ракометен турнир КЛ7 2020 https://t.co/3klWf5HsNa