Користиме cookies со цел да ви овозможиме најдобро искуство и беспрекорно пребарување на нашата интернет страница. Истата користи cookies пораки од трети страни, со цел да Ви доставуваат информации кои ќе Ви бидат од корист. Продолжувајќи ја Вашата посета на оваа интернет страна, се согласувате на користењето на cookies.

Слободен пристап до информации од јавен карактер

 

Слободен пристап до информации од јавен карактер

 

Службени лица за посредување со информации од јавен карактер:

 

Невенка К.Милинковиќ

e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

тел: 070 292 041

тел: 02/2785-456

 

Ангела Анѓеловска

e-mail: 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

 

Наташа Настоска

e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

тел: 072 268 873

 


 

Адреса на Општина Кисела Вода

ул.Петар Дељан бр.17 Скопје

тел.++389 2 785 400, факс++ 389 2 770 210

e- mail : Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

www.kiselavoda.gov.mk

 

 

 

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на РМ бр.3/06, бр.86/08, бр.6/10 и бр.42/14) и член 14 од Статутот на Општина Кисела Вода (Службен  гласник на Град Скопје бр. 8/05), Градоначалникот на Општина Кисела Вода ја донесе следната:

 

 

                                                                    ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ

                                             ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

 

Информации со кои располага Општина Кисела Вода, а кои се утврдуваат како информации од јавен карактер достапни до барателите се следните:

 1.     Информации за работата на Градоначалникот на Општина Кисела Вода:

-Решенија, заклучоци, дозволи, одлуки и информации согласно надлежностите утврдени со закон,

2.     Информации за работата на Советот на Општина Кисела Вода:

- Програми, одлуки, решенија, заклучоци, информации согласно надлежностите утврдени со закон,

- Информации од работата на Комисиите и другите работни тела на Советот на Општина Кисела Вода,

- Заклучоци, предлози, ставови,мислења, одлуки,

3.     Информации од работата на општинската администрација на Општина Кисела Вода:

      1.     Сектор за подршка на Градоначалникот:

-Информации, решенија, одлуки, програми и други акти кои произлегуваат од областа на работењето на Секторот,

      2.     Сектор за подршка на работата на Советот на Општината:

-Информации,одлуки,програми,решенија и други акти согласно надлежностите поврзани со работењето на Секторот,

       3.     Сектор за нормативно-правни работи:

-Одлуки, решенија, програми, заклучоци информации поврзани со работата на Секторот од областа на нормативноправните работи, општите работи, давање на услуги на граѓаните во управнатапостапка,

      4.     Сектор за финансиски прашања:

      -Буџет на Општина Кисела Вода,

-Одлуки поврзани со донесувањето на Буџетот на Oпштина Кисела Вода,

-Годишен извештај по завршна сметка на Буџетот на општина Кисела Вода,

-Одлуки поврзани со утврдувањето на висината на стапките на данок на имот,

       5.     Сектор за јавни набавки:

-Сите повици во постапката за јавни набавки и тендерска документација утврдени со закон,

      6.     Сектор за урбанизам и просторно планирање:

-Детални урбанистички планови,

-Градежни парцели, урбани блокови и опфатите на ДУП-овите,

 -Урбанистички планови и урбанистичка документација за населени и вон населени места на подрачјето на Општина Кисела Вода,

- Програми и планови од областа на урбанистичкото планирање,

- Решенија и заклучоци и други акти од водење на управна постапка,

      7.     Сектор за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната средина:

-Годишни програми за уредување на градежното земјиште, локални патишта и улици, јавното осветлување ,

-Планови, одлуки,програми од областа на комуналните дејности,

-Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавното зеленило, одлуки, решенија и други управни акти од областа на животната средина,

       8.     Сектор за образование,предучилишно воспитување, култура и спорт

-Програми, одлуки, решенија и други акти поврзани со работата од областа на образование, култура и спорт.)

       9.     Сектор за локален Економски Развој:

-Одлуки, решенија и програми од областа на локалниот економски развој,

      10.  Сектор за инспекциски работи: 

-Информации и управни акти од областа на работата на инспекциските служби,

     11.  Сектор за управување со човечки ресурси и обуки:

-Одлуки,  Правилници, решенија, програми, информации од областа на работењето на секторот.

     12.  Сектор за месна самоуправа и за соработка со невладини организации:

-Планови, одлуки, програми кои произлегуваат од работата на секторот,

      13.  Сектор за внатрешна ревизија:

-Информации кои произлегуваат од надлежноста и од областа на работењето на секторот,

      14. Други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации.

 

Обрасци:


-Образец на  Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер

-Образец  на жалба

 

   Прописи:

-       Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ“бр.13/2006 година),

-       Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ“ бр.86/2008 година),

-       Закон за изменување и дополнување на законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ“ бр.6/2010 година),

-       Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер(„Службен весник на РМ“ бр.42/2014 година).

 -      Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, (Службен весник на РСМ БР.101/2019).

Линк до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

 http://www.komspi.mk/

 

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости

O_KiselaVoda Општина Кисела Вода организира информативен настан за отпадот во кругот на АД Охис https://t.co/ovuafSUQB0
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода ќе биде домаќин на Меѓународен младински ракометен турнир КЛ7 2020 https://t.co/oj5nCdmiN2
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода ќе биде домаќин на Меѓународен младински ракометен турнир КЛ7 2020 https://t.co/3klWf5HsNa