• Пакетчиња за дечињата од ПОУ Др. „Златан Сремец“и ДУРДМОВ ,,Димитар Влахов”

  Во пресрет на новогодишните празници, градоначалникот Филип Темелковски ги посети учениците од ПОУ Др. „Златан Сремец“и ДУРДМОВ ,,Димитар Влахов”

 • Конституиран новиот совет на Општина Кисела Вода

  Советот на општина Кисела Вода ја одржа првата конститутивна седница и на истата беа верификувани мандатите на 23 - те нови советници на општината.

 • Започнаа приемните денови кај Градоначалникот Темелковски

  Градоначалникот на Општина Кисела Вода Филип Темелковски денес започна со средби со граѓани, невладини организации и граѓански здруженија во својот кабинет.

 • Финализираше целосната реконструкција на Паркот Шопен

  Општина Кисела Вода изгради две нови детски игралишта во Паркот Шопен.

 

 

Насловна

Советот на Општина Кисела Вода ја одржа Третата пленарна седница

На Третата пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода која се одржа денес 28 ноември 2017 година (среда), беа усвоени следните точки:

 

           Д Н Е В Е Н     Р Е Д

-Усвојување на Записникот од Првата (конститутивна) седница на Советот

-Усвојување на Записникот од Втората пленарна седница на Советот

1.Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за именување претставници на Општина Кисела Вода во училишните одбори во во основните училишта на подрачјето на Општина Кисела Вода;

2.Предлог-Одлука за разрешување и избор на член на Управниот одбор-претставник од  Министерството за труд и социјална политика  во ЈДГ ,,Весели Цветови,,  на Општина Кисела Вода во Град Скопје;

3.Предлог-Одлука за разрешување и избор на член на Управниот одбор-претставник од Министерството за труд и социјална политика  во ЈДГ ,,8 Март,,  на Општина Кисела Вода во Град Скопје;  

4.Квартални извештаи К1,К2 и К3 за третиот квартал од 2017 година – К1-кваратлен извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за  извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2017 година до 30.09.2017 година; -К2-квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода, -К3-квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините;

5.Предлог-Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Кисела Вода за 2017 година;

6.Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Кисела Вода за 2017 година;

7.Предлог-Одлука за ослободување на инвеститорот од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на училишна фискултурна сала во основното  училиште ,,Рајко Жинзифов,, населба Драчево, Општина Кисела Вода;                                                                      

8.Предлог-Програма (Ф) урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2018 година;

9.Predlog-Програма  (J) - komunalnи dejnostи  на Општина Кисела Вода za  2018 година;

10.Предлог-Програма  Г10 - за локален економски развој  со Подпрограма ГДО – проекти за енергетска ефикасност на Општина Кисела Вода за 2018 година;

11.Предлог-Програма за месна самоуправа (капитални расходи ) – (ДАО)   - Подпрограма за месна самоуправа – тековно оперативни расходи (Д1О) на Општина Кисела Вода  за 2018 година;

12.Предлог-Програма (Р) заштита на животната средина и природа на Општина Кисела Вода за 2018 година;

13.Предлог-Програма од надлежност В  -Предучилишно воспитување за 2018 година Програма В1 - Предучилишно воспитување;

14.Предлог-Програма  (Н1) и Програма (НА) капитални расходи  основно образование  за 2018 година;

15.Предлог-Програма (ЛО) за спорт и рекреација за 2018 година;

16.Предлог-Програма за култура (К4) за културни манифестации и творештво –Предлог-Програма за работа на Дом на култура КВК Скопје за 2018 година  и Предлог-Програма (КА) за културни манифестации и творештво (Капитални трошоци) за 2018;

17.Предлог-Програма за активностите на Општина Кисела Вода во областа  за заштитата и спасувањето на граѓаните и материјалните добра за 2018 година;

18.Предлог-Програма за начинот на извршување на обврските на Општина Кисела Вода од областа на одбраната во 2018 година;

Додај коментар


FacebookTwitterLinkedin

 

Веб Страна

Дали ви се допаѓа новиот изглед на веб страната на Општината?

1 Останати гласови

 

 

 

 

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости

O_KiselaVoda Соломон Паси на средба со градоначалникот Филип Темелковски https://t.co/lV4EYgZBYi
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода во соработка со ХОПС спроведе акција за чистење околу болницата за зависности https://t.co/m46FnThXGT
O_KiselaVoda Денес ул. Пушкинова без вода https://t.co/FWt157W65K

Joomla! Debug конзола

Сесија

Информација за профил

Искористеност на меморија

Барања до базата