Користиме cookies со цел да ви овозможиме најдобро искуство и беспрекорно пребарување на нашата интернет страница. Истата користи cookies пораки од трети страни, со цел да Ви доставуваат информации кои ќе Ви бидат од корист. Продолжувајќи ја Вашата посета на оваа интернет страна, се согласувате на користењето на cookies.

Зачлени се

Полињата со знакот (*) се задолжителни
Име
Корисничко име
Лозинка
Потврди лозинка
Email
Потврди e-mail
  • Орце Ѓорѓиевски ја презеде градоначалничката функција во општина Кисела Вода

  • Орце Ѓорѓиевски и новите советници во општина Кисела Вода ги добија уверенијата за своите мандати

 

 

 

 

 

 

  

Насловна

Советот на Општина Кисела Вода ќе ја одржи шеснаесеттата пленарна седница

Советот на Општина Кисела Вода ќе ја одржи шеснаесеттата пленарна седница на 15.11.2022 година (вторник) со почеток во 11:00 часот, со следниот дневен ред:

 

-Усвојување на Записникот од 15-та пленарна седница

 1.Квартални извештаи К1, К2 и К3 за третиот квартал од 2022 година – К1-квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за  извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година; -К2 -квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода, -К3- квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините;

2.Предлог – Одлука за утврдување на почеток и завршеток на работно време во Јавна детска градинка „8 Март “на Општина Кисела Вода во Град Скопје;

3.Предлог – Одлука за утврдување на почеток и завршеток на работно време во Јавна детска градинка „Весели Цветови“ на Општина Кисела Вода во Град Скопје;

4.Предлог - Одлука за исправка на техничка грешка ГП 4.8 од Детален урбанистички план Реон Ј Четврт Ј10, со Одлука бр. 07-18/11 од 27.05.2014 година Службен Гласник на Општина Кисела Вода бр 4/2017;

           5. Предлог - Одлука за исправка на техничка грешка ГП 3.99 и 3.100 од Детален урбанистички план за Населба Пржино 1, со Одлука бр. 07-32/2 од 17.03.2003 година Службен Гласник на Град  Скопје  бр. 5/2003 г;

6.Предлог – Програма за измена и дополна на Програма Г1 – локален економски развој со Потпрограма ГД0 – проекти за енергетска ефикасност  за 2022 година;

7.Предлог – Одлука за ставање вон сила на Развојна програма (Ф1А) урбанистичко планирање, урбанистичко – планска документација, урбанистичко – проектна документација и општ акт;

 8.Предлог - Програма за измена на  динамика на Развојна Програма -Програма од надлежност ЕАО – Капитални Трошоци на Општина Кисела Вода, Развојна Програма ЕАА - Имплементација на нов систем за управување со документи во Општина Кисела Вода, Програма на Сектор за управување со човечки ресурси и информатичка технологија;

9.Предлог - Програма за измена на  динамика на Развојна Програма -Програма од надлежност ЕАО – Капитални Трошоци на Општина Кисела Вода, Развојна Програма ЕАБ -  Набавка на интегриран ГИС систем за дигитализација на интерни процеси во Општина Кисела Вода, Програма на Сектор за управување со човечки ресурси и информатичка технологија;

10.Предлог - Програма за дополнување на Програмата за Месна самоуправа (Капитални расходи) – ДА0  (тековно оперативни расходи) – Д10 на Општина Кисела Вода за 2022 година;

11.Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата  за култура (К4) културни манифестации и творештво и Програма (КА) културни манифестации и творештво – капитални расходи  за 2022 година

12.Предлог измена и дополнување на Програмата  (Ј) – Комунални дејности за 2022 година;     

13.Предлог – Измена  и дополна  на Развојна Програма - Програма од надлежност ЈАА - изградба јавно осветлување на територија на Општина Кисела Вода за 2023 – 2025 година;

14.Предлог - Измена и дополна на Развојна програма ЈДА – реконструкција на улица Наум Охридски во населба Црниче Општина Кисела Вода за 2022 – 2023 година - Програма од надлежност Ј - комунални дејности;

15.Предлог – Измена и дополна на Развојна програма ЈГА - Програма од надлежност ЈГА -изградба на системи за водоснабдување изградба на системи за водоснабдување во нас. Каменик во Општина Кисела Вода 2022 – 2024 година;

16.Предлог – Одлука за ставање вон сила на Развојна Програма- Програма од надлежност ЈЕА - изградба на простор за паркирање, изградба на нов објект -  катна гаража во населба Расадник во Општина Кисела Вода за 2020 – 2021 година

17.Предлог - Измена и дополна на Развојна програма ЈИБ - изградба на фекална канализација за н.Градинар во Општина Кисела Вода за 2022 – 2023 година, Програма од надлежност Ј - комунални дејности подпрограма ЈИ -изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води;

18.Предлог - Развојна програма - Програма од надлежност ЈГБ - изградба на системи за водоснабдување на територија на Општина Кисела Вода  за 2022 – 2024 година;

19.Предлог - Измена и дополна на Развојна програма - Програма од надлежност ЈГВ - изградба на бунари за техничка вода на територија на Општина Кисела Вода  за 2023 – 2025 година;

20.Предлог - Измена и дополна на Развојна програма - Програма од надлежност ЈДБ - реконструкција, санација и изградба на улици, пешачки патеки и мостови на територија на Општина Кисела Вода за 2022– 2024 година;

 21.Предлог – Одлука за ставање вон сила на Развојна ПрограмаЈЕБ - Програма од надлежност  ЈЕБ - изградба на простор за паркирање, изградба на нов објект -  катна гаража во населба Драчево  во Општина Кисела Вода за 2022 – 2024 година;

22.Предлог - Измена и дополна на Развојна програма - Програма од надлежност ЈИВ -изградба на системи за отпадни води на територија на Општина Кисела Вода за 2022 – 2024 година;

23.Предлог - Измена и дополна на Развојна програма - Програма од надлежност ЈНА - изградба на урбана опрема на територија на Општина Кисела Вода за 2022 – 2024 година;

24.Предлог – Одлука за измена и дополнување на Буџетот на Општина Кисела Вода за 2022 година;

25.Советнички прашања;

 Седницата ќе се одржи во големата сала во барака 7.

Додај коментар


FacebookTwitterLinkedin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Веб Страна

Дали ви се допаѓа новиот изглед на веб страната на Општината?

1 Останати гласови

 

 

 

 

 

 

 

 

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости