Page 1 - Отчет на градоначалникот на Општина Кисела Вода
P. 1365/ДЕЛАОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Отчет за реализираните дела на
градоначалникот на Општина Кисела Вода
во првите 365 дена од мандатот

www.kiselavoda.gov.mk
   1   2   3   4   5   6