Користиме cookies со цел да ви овозможиме најдобро искуство и беспрекорно пребарување на нашата интернет страница. Истата користи cookies пораки од трети страни, со цел да Ви доставуваат информации кои ќе Ви бидат од корист. Продолжувајќи ја Вашата посета на оваа интернет страна, се согласувате на користењето на cookies.

Новости

Општина Кисела Вода започнува со изработка на нов Локален еколошки акционен план - ЛЕАП (2022-2028 год.)

Рејтинг на корисник:  / 0

Локалниот еколошки акционен план претставува највисок локален стратешки документ за Општина Кисела Вода за заштита, планирање и управување со животната средина, со важност од шест години. ЛЕАП-от како стратешки документ од суштинско значење, ги детектира актуелните состојби во областа на животната средина и усвојува соодветни краткорочни и долгорочни мерки за разрешување на идентификуваните проблеми за граѓаните на Општина Кисела Вода.

Повеќе: Општина Кисела Вода започнува со изработка на нов Локален еколошки акционен план - ЛЕАП (2022-2028 год.)

По 30 години, жителите на улица “Речиште” добиваат фекална канализација

Рејтинг на корисник:  / 0

Општина Кисела Вода денес започна со решавање на еден голем децениски проблем на жителите на селото Драчево. На улицата “Речиште”, до крајот на годината ќе биде изградена фекална канализација со 200 нови приклучоци, а бенефитот ќе го почувствуваат уште околу 600 други жители, кои имаат низа проблеми од хигиенски и санитарен аспект поради преоптоварување на постојната мрежа.

Повеќе: По 30 години, жителите на улица “Речиште” добиваат фекална канализација

Продолжува акцијата за генерално чистење на оштина Кисела Вода

Рејтинг на корисник:  / 0

Продолжува големото есенско чистење на општина Кисела Вода. Денес, се одвиваше на повеќе локации, во различни месни и урбани заедници.

Повеќе: Продолжува акцијата за генерално чистење на оштина Кисела Вода

Повик за пријавување на стари лица за помош и нега во домашни услови

Рејтинг на корисник:  / 0

Општина Кисела Вода ги повикува старите и изнемоштени жители од овој дел на Скопје да се пријават на повикот за добивање на помош во извршувањето на секојдневните домашни обврски. Со оваа услуга се опфатени возрасни лица кои не можат да се грижат сами за себе и да водат независен живот во заедницата.

 

Повеќе: Повик за пријавување на стари лица за помош и нега во домашни услови

Советот на Општина Кисела Вода ја одржa третата пленарна седница

Рејтинг на корисник:  / 0

На третата пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода која се одржа на 15 ноември 2021 година, беа усвоени следните точки:

 

1. Квартални извештаи К1, К2 и К3 за третиот квартал од 2021 година – К1-квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за  извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 година до 30.09.2021 година; -К2 -квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода, -К3- квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините;

2. Предлог- Програма за измена и дополна на Развојната програма (Програма од надлежност В-предучилишно воспитување и програма ВА –предучилишно воспитување – капитални трошоци) за изградба на нов објект – детска градинка во населба 11 Октомври згради Општина Кисела Вода за 2020 – 2022 година;

3. Предлог- Програма за измена и дополна на Развојната програма-Програма НА –основно образование (капитални расходи) доградба на објект –ООУ “Невена Георгиева Дуња„ Општина Кисела Вода за 2021-2022 година;

 4. Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата (Н1) и Програмата (НА) капитални расходи за основно образование за 2021 година;

5. Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата  за култура (К4) културни манифестации и творештво и Програма (КА) културни манифестации и творештво – капитални расходи   за 2021 година;

6. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата  (Ј) Комунални дејности за 2021 година; 

7. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата  (Р) – Заштита на животна средина и природа за 2021 година     

8. Предлог -Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Кисела Вода за 2021 година;

9. Предлог- Одлука за намера за реализација на проект со заем од  Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за потпишување на Иницијален договор;

10. Предлог- Решение за измена и дополна на Решение за именување на членови на Управниот одбор на јавна општинска установа „ ДОМ НА КУЛТУРА КВК“ Скопје;

11. Давање позитивно мислење на Статутарна одлука за дополнување на Статутот на ООУ „Кузман Јосифовски Питу“ – Општина Кисела Вода, Скопје;

Дополнително, дневниот ред беше дополнет со:

-Предлог-Одлука за поставување на урбана опема и хортикултурно уредување со изградба на парк на територија на општина Кисела Вода;

-Предлог-Одлука за измена и дополна на Програмата Г1-локален економски развој со Потпрограма ГД0-проекти за енергетска ефикасност за 2021 година;

-Предлог-Одлука за одобрување средства како еднократна парична помош на МПЦ манастир “Св. Илија” с. Говрлево- Скопје.

 

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости

O_KiselaVoda Општина Кисела Вода организира информативен настан за отпадот во кругот на АД Охис https://t.co/ovuafSUQB0
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода ќе биде домаќин на Меѓународен младински ракометен турнир КЛ7 2020 https://t.co/oj5nCdmiN2
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода ќе биде домаќин на Меѓународен младински ракометен турнир КЛ7 2020 https://t.co/3klWf5HsNa